IT-kreativitet


Turtle grafik

Et lille eksempel på kreativ kodning i PythonKreativitet og kritisk tænkning på dagsordenen


Teknologien kan fungere som et fantastisk middel til at udfordre os og dermed tænde vores kreativite gnist. At gå fra en abstrakt idé til at gøre den praktisk og konkret er en unik proces, og noget som vi kan bruge i vores hverdag.
Jeg har gennem flere år undervist inden for computational thinking og programmering - primært - i børnehøjde. De mange undervisningsforløb jeg har deltaget i, og de mange læringsplaner, som har budt mig at undervise ud fra visse kriterier, har overbevist mig om, at fordybelse kombineret med et roligt og støttende miljø, skaber de langt bedste rammer for vos. Vi udvikler os, når vi giver os selv tid og ro til at lære principperne bag hele maskineriet; det er her den kritiske tænkning forankrer sig i os, og der vi udvikler os fagligt.

Min undervisning har i starten af forløbet, som oftest, udgangspunkt i et konkret emne. Og jeg blander altid lidt "fun facts" ind i undervisningen. Derudover er jeg også glad for at inddrage bevægelse i undervisningen. Det kan være elektroniske skattekort som skal findes vha. robotter, skridttæller i microbit, research af data ude i virkeligheden (fx hvor mange gange procent et fodboldhold er i boldbesiddelse), og meget meget mere. I år er jeg også meget optaget af, at fejre 50-året for månelandingen. Her 3D printer vi bl.a. månen, programmerer månelandingsspil, modellerer månefartøjer i 3D, samt koder et månelandingsprogram.
3D grafik i Blender

I undervisningen er der naturligvis plads til at fejle. Jeg opfordrer til det. Alle programmører og kreative hjerner fejler flere gange i løbet af deres processer. Vidste du fx at NASA engang kom til at sende en satalit i forkert kredsløb, fordi satelitten var blevet programmet efter inches/tommer og altså ikke efter det internationale metermål, hvorfor missionen mislykkedes? Måske fejlede de, men mon ikke de også lærte noget af det. I mine forløb eksisterer der med andre ord ingen nulfejlskultur og perfekthedskulturen smider vi helt derud hvor peberet gror. Programmering er en kreativ process; man bygger op, brydder ned, og bygger op igen.

Når vi har fået computational thinking ind under huden, styrker det vores logiske valg og evnen til at tilegne os ny viden. Med korrekt undervisning i programmering er det min påstand, at man både kan blive bedre til naturfag og de humanistiske.

Alle mennesker er unikkeFortran med Atle Winther

Fordi alle mennesker er unikke er det sjældent en god idé med skræddersyede forløb, som skal vare over et længerevarende forløb. Foruden at det skaber ensartethed, har den type undervisning det også med at skabe en dårlig vibe. Ved at give de studerende en problemformulering de skal løse, bliver fokus at opfylde kravet for problemformuleringen. I stedet for at nyde rejsen derhen stresser de med at nå at opfylde problemformuleringen. Derfor er mine undervisningsforløb lagt op til, at eleverne selv finder et emne - når de vel at mærke er blevet fortrolige med programmeringen - som de har interesse for. Passion skaber bare langt større glæde i klasseværelset.
Derfor har undervisningen også afsæt i hver enkelt elevs behov for fordybelse og kreativitet. Selv i klasser med over 20 elever har jeg altid lavet undervisningsforløb, som har været tilpasset til den enkelte elev. Mine kompetencer favner bredt: Programmerne jeg benytter til børn og unge er primært Scratch, Python, Processing, Blender og Sonic-pi. Gratis og open source software og stærke programmeringssprog, som er rigtig gode til at starte rejsen ud i programmeringen fantastiske univers med.

Målgrupperneundervisning

Mit fokus er på folkeskolens udskolning, ungdomsskolerne, gymnasierne/HF og studerende på videregående uddannelser. Foruden det lægger jeg også vægt på at skabe kompetencegivende rådgivning til folkeskolens undervisere. Derudover bistår jeg gerne med formidling af undervisning til de fagrupper der oplever et stigende behov for øget specialisering i programmering og statistisk analyse. Sidstenævnte kan især være laboranter, læger, pharmaceuter, biologer og folk i finanssektoren. Forløbene kan både tilrettelægges individuelt og i grupper.Mine ydelser


Jeg holder til på Østerbro, men underviser over hele landet. Mine kompetencer er:
Scratch, Microbit, Python, R, Matlab, SQL, Java, Processing, Sonic Pi, Lego Mindstorms, 3D print, 3D modellering og visuelle effekter samt design af hjemmesider i HTML, CSS, PHP og Javascript. Jeg har også erhvervet dronecertifikat(cert.nr 6060251)
Jeg benytter bl.a. følgende software i min undervisning: Matlab, Spyder / Python IDlE, Jupyter, Scratch, Krita, Blender, GIMP, Inkscape, Sonic Pi, Processing. Bortset for Matlab er alle de andre gratis og open source. Desuden afholder jeg oplæg på biblioteker og skoler mv.Jeg har undervist mange steder af kortere og længere varighed, alt efter behovet. Se mere om det her. Og som bestyrlesesmedlem i Coding Pirates har jeg været med til at søsætte Piratskibet og frivillighedsprojektet. Fik jeg forresten sagt, at kunderne er glade. De siger bl.a. "Tusind tak for din store indsats i 2018! Jeg er meget glad for dit gå-på-mod ift at håndtere svære elever, lave spændende undervisning og inspirerende video. Jeg glæder mig til at samarbejde i 2019" (Tove Ditlevsen Skole)Jeg glæder mig til at høre fra Jer!
Atle Winther | atle@atlewinther.dk | +45 29 90 34 96Menu

Klik for at se min footer

(C) Atle Winther : 2019

https://atlewinther.dk

+45 29 90 34 96

atle@atlewinther.dk