IT-kreativitet


Turtle grafik

Et lille eksempel på kreativ kodning i PythonKreativitet og kritisk tænkning på dagsordenen


Teknologien kan udfordre os, tænde for vores indre kreativite gnist og gøre os langt mere analytiske. Kort og godt er teknologien en fantastisk ressource til at skrue op for både vores venstre og højre hjernehalvdel. Dét at kunne gå fra en abstrakt idé til at forstå helhedheden i den, og i sidste ende skabe noget praktisk og konkret er en unik proces.
Jeg er tilhænger af det latinske udtryk "non scholae, sed vitae discimus"(vi lærer ikke for skolen, men for livet). Jeg har i en del år undervist inden for computational thinking og programmering - primært - i børnehøjde. De mange undervisningsforløb, som jeg har deltaget i, samt de mange læringsplaner, der har budt mig at undervise ud fra visse kriterier, har overbevist mig om at fordybelse kombineret med et roligt og støttende miljø, skaber de langt bedste rammer for os.
Vi udvikler os, når vi giver os selv tid og ro til at forstå principperne bag hele maskineriet; det er også her den kritiske tænkning forankrer sig i os, og der vi udvikler os fagligt. Vi skal nemlig ikke lære for skolens eller andres skyld, men for vores egen dannelse.

Undervisningen Min undervisning har i starten af forløbet, som oftest, udgangspunkt i et konkret emne - det kan fx være Turtle Grafik i Python. Og jeg blander altid lidt fun facts" ind i undervisningen. Derudover inddrager jeg gerne bevægelse og leg ind i undervisningen. Det kan være i form af elektroniske skattekort, skridttæller i microbit, research af data ude i virkeligheden (fx hvor mange meget et fodboldhold er i boldbesiddelse i procent ol.) mm. I år er jeg også meget optaget af, at fejre 50-året for månelandingen. Her 3D printer vi bl.a. månen, opnår forståelse for solsystemet, programmerer et månelandingsspil i Scratch, modellerer månefartøjer i 3D, samt koder et månelandingsprogram i Python. Det behøver i øvrigt ikke være naturfagligt og tilrettelagt STEM-fagene. Jeg sætter nemlig også meget gerne humanismen i fokus.
3D grafik i Blender

Mit undervisningsforløb er ikke bygget op efter en "top-down"-model, hvor jeg underviser efter nogle fælles mål. Frem for at se mig selv som underviser, er jeg først og fremmest mentor for eleverne. Jeg guider dem igennem processen med programmeringen.
I undervisningen er der naturligvis plads til at fejle. Jeg opfordrer faktisk til det. Alle programmører og kreative hjerner fejler flere gange i løbet af deres processer. Vidste du fx at NASA engang kom til at sende en satalit forkert op, fordi satelitten var blevet programmet efter inches og ikke efter det internationale metermål, hvorfor missionen helt mislykkedes? Måske fejlede de, men mon ikke de også lærte noget af det. I mine forløb eksisterer der med andre ord ingen nulfejlskultur og perfekthedskulturen smider vi helt derud hvor peberet gror. Programmering er en kreativ process; man bygger op, brydder ned, og bygger op igen.

Når vi har fået computational thinking ind under huden; når vi kan forstå at se delene af helheden og omvendt, når vi kan se mønstrene i datastrukturer, når vi gennem forsøg med at sammensætte algoritmer, så de bliver forståelige for computeren, og når vi kan finde fejl i det vi laver, tror jeg på, at det både styrker vores logiske valg og evnen til at tilegne os ny viden.

Alle mennesker er unikkeFortran med Atle Winther

Fordi alle mennesker er unikke er det sjældent en god idé med skræddersyede forløb, som skal vare over et længerevarende forløb. Foruden at det skaber ensartethed, har den type undervisning det også med at skabe en dårlig vibe. Ved at give de studerende en problemformulering, som de skal løse, bliver fokus at opfylde kravet for problemformuleringen. Og i stedet for at nyde rejsen derhen stresser de med at nå at opfylde problemformuleringen. Derfor er mine undervisningsforløb lagt op til, at eleverne selv finder et emne - når de vel at mærke er blevet fortrolige med programmeringen - som de har interesse for. Passion skaber bare langt større glæde i klasseværelset, og jeg har endnu ikke mødt en elev, som ikke selvstændigt har kunnet finde på et emne.
Derfor har undervisningen også afsæt i hver enkelt elevs behov for fordybelse og kreativitet. En klasse fuld af børn kræver lydhørighed og en stor didaktisk kuffert fuld af værktøjer. Mine kompetencer favner bredt: Programmerne jeg benytter til børn og unge er primært Scratch, Python, Processing, Blender og Sonic-pi. Gratis og open source software samt stærke programmeringssprog, som er rigtig gode til at starte rejsen ud i teknologiens fantastiske univers med.

Målgrupperneundervisning

Mit fokus er på alle folkeskolens trin, ungdomsskolerne, gymnasierne/HF. Jeg laver også gerne ene-undervisning. Foruden det lægger jeg også vægt på at skabe kompetencegivende rådgivning til folkeskolens undervisere. Derudover bistår jeg gerne med formidling af undervisning til de fagrupper der oplever et stigende behov for øget specialisering i programmering og statistisk analyse. Sidstenævnte kan især være laboranter, læger, pharmaceuter, biologer og folk i finanssektoren. Forløbene kan tilrettelægges individuelt såvel som i grupper. Jeg afholder også gerne oplæg på biblioteker og kulturinstitutioner.Mine ydelser


Jeg holder til på Østerbro, men underviser over hele landet. Jeg har undervist mange steder af kortere og længere varighed, alt efter behovet. Se mere om det her. Og som bestyrlesesmedlem i Coding Pirates har jeg været med til at søsætte Piratskibet og frivillighedsprojektet. Fik jeg forresten sagt, at kunderne er glade. De siger bl.a. "Tusind tak for din store indsats i 2018! Jeg er meget glad for dit gå-på-mod ift at håndtere svære elever, lave spændende undervisning og inspirerende video. Jeg glæder mig til at samarbejde i 2019" (Tove Ditlevsen Skole)Jeg glæder mig til at høre fra Jer!
Atle Winther | atle@atlewinther.dk | +45 29 90 34 96Øvrigt


Jeg skrev for nylig et indlæg om Undervisningsministeriets nye (og ret teknologibegejstrede) kampagne i Folkeskolen.dk, og hvordan jeg selv ser brugen af teknologi i undervisningen.
Sidst men absolut ikke mindst har jeg skrevet denne til dig som er underviser, og overvejer hvordan du skal implementere computational thinking og programmering ind i din undervisning, som du finder her(folkeskolen.dk).

Menu

Klik for at se min footer

(C) Atle Winther : 2019

https://atlewinther.dk

+45 29 90 34 96

atle@atlewinther.dk