IT-kreativitet


Turtle grafik

Et lille eksempel på kreativ kodning i PythonKreativitet og kritisk tænkning på dagsordenen


Dét at kunne gå fra en abstrakt idé til at forstå helhedheden i den, og i sidste ende skabe noget praktisk og konkret er en unik proces. Teknologien kan udfordre os, tænde for vores indre kreativite gnist og samtidig gøre os langt mere analytiske. Kort og godt er teknologien en fantastisk ressource til at skrue op for både vores venstre og højre hjernehalvdel.
Jeg er tilhænger af det latinske udtryk "non scholae, sed vitae discimus"(vi lærer ikke for skolen, men for livet). Jeg har i en del år undervist inden for computational thinking og programmering - primært - i børnehøjde. De mange undervisningsforløb, som jeg har deltaget i, samt de mange læringsplaner, der har budt mig at undervise ud fra visse kriterier, har overbevist mig om at fordybelse kombineret med et roligt og støttende miljø, skaber de langt bedste rammer for os.
Vi udvikler os, når vi giver os selv tid og ro til at forstå principperne bag hele maskineriet; det er også her den kritiske tænkning forankrer sig i os, og der vi udvikler os fagligt. Vi skal nemlig ikke lære for skolens eller nogen andres skyld, men for vores egen nysgerrighed.

Undervisningen Min undervisning har i starten af forløbet, som oftest, udgangspunkt i et konkret emne - det kan fx være Turtle Grafik i Python. Og jeg blander altid lidt fun facts" ind i undervisningen. Derudover inddrager jeg gerne bevægelse og leg ind i undervisningen. Det kan være i form af elektroniske skattekort, skridttæller i microbit, research af data ude i virkeligheden (fx hvor mange meget et fodboldhold er i boldbesiddelse i procent ol.) mm. I år er jeg også meget optaget af, at fejre 50-året for månelandingen. Her 3D printer vi bl.a. månen, opnår forståelse for solsystemet, programmerer et månelandingsspil i Scratch, modellerer månefartøjer i 3D, samt koder et månelandingsprogram i Python. Det behøver i øvrigt ikke være naturfagligt og tilrettelagt STEM-fagene. Jeg sætter nemlig også meget gerne humanismen i fokus.
3D grafik i Blender

Frem for at se mig selv som underviseren, der står foran tavlen og taler uafbrudt eller lader andre skrive den samme kode som mig, er jeg først og fremmest mentor for eleverne. Jeg går ind for en aktiv læringsproces, hvor elevernes kompetencer og interesser kommer i spil. Programmering er egentlig ikke et specielt teknisk fag. Derimod er det i langt højere grad et kreativt fag. Naturligvis er der en række faktorer, der bestemmer hvor meget man igennem sin programmering kan udfolde sig, men i bund og grund er det som med enhver anden kreativ og skabende proces et spørgsmål om hvor meget man får øvet sig. At beherske programmeringen skal nok komme. I starten er det vigtigste at få skabt grundlaget til at skabe noget fra bunden.
I undervisningen er der naturligvis plads til at fejle. Jeg opfordrer faktisk til det. Alle programmører fejler flere gange i løbet af deres processer. Vidste du fx at NASA engang kom til at sende en satalit forkert op, fordi satelitten var blevet programmet efter tommer og ikke efter det internationale metermål, hvorfor missionen mislykkedes? Måske fejlede de, men mon ikke de også lærte noget af det. I mine forløb eksisterer der ingen nulfejlskultur og perfekthedskulturen smider vi helt derud hvor peberet gror. Programmering er en kreativ process; man bygger op, brydder ned, og bygger op igen.

Undervisningen gør eleverne bekendte med algoritmer, logisk tænkning, at genkende strukturer i data, systematisk tænkning, at læse en kode og finde fejl, og hvordan vi kan samarbejde om et projekt.

Alle mennesker er unikkeFortran med Atle Winther

Fordi alle mennesker er unikke er det sjældent en god idé med skræddersyede forløb, som skal vare over et længerevarende forløb. Foruden at det skaber ensartethed, har den type undervisning det også med at skabe en dårlig vibe. Ved at give de studerende en problemformulering, som de skal løse, bliver fokus at opfylde kravet for problemformuleringen. Og i stedet for at nyde rejsen derhen stresser de med at nå at opfylde problemformuleringen. Derfor er mine undervisningsforløb lagt op til, at eleverne selv finder et emne - når de vel at mærke er blevet fortrolige med programmeringen - som de har interesse for. Passion skaber bare langt større glæde i klasseværelset, og jeg har endnu ikke mødt en elev, som ikke selvstændigt har kunnet finde på et emne.
Derfor har undervisningen også afsæt i hver enkelt elevs behov for fordybelse og kreativitet. En klasse fuld af børn kræver lydhørighed og en stor didaktisk kuffert fuld af værktøjer. Mine kompetencer favner bredt: Programmerne jeg benytter i undervisningen er primært Scratch, Python, Processing, Blender og Sonic-pi, HTML, CSS og JavaScript. Gratis og open source software samt stærke programmeringssprog, som er rigtig gode til at starte rejsen ud i teknologiens fantastiske univers med.

Målgrupperneundervisning

Mit fokus er på alle folkeskolens trin, ungdomsskolerne, gymnasierne/HF. Jeg laver også gerne ene-undervisning. Foruden det lægger jeg også vægt på at skabe kompetencegivende rådgivning til folkeskolens undervisere. Derudover bistår jeg gerne med formidling af undervisning til de fagrupper der oplever et stigende behov for øget specialisering i programmering og statistisk analyse. Sidstenævnte kan især være laboranter, læger, pharmaceuter, biologer og folk i finanssektoren. Forløbene kan tilrettelægges individuelt såvel som i grupper. Jeg holder også gerne oplæg på biblioteker og kulturinstitutioner.Mine ydelser


Jeg holder til på Østerbro, men underviser over hele landet. Jeg har undervist mange steder af kortere og længere varighed, alt efter behovet. Se mere om det her. Og som bestyrlesesmedlem i Coding Pirates har jeg været med til at søsætte Piratskibet og frivillighedsprojektet. Fik jeg forresten sagt, at kunderne er glade. De siger bl.a. "Tusind tak for din store indsats i 2018! Jeg er meget glad for dit gå-på-mod ift at håndtere svære elever, lave spændende undervisning og inspirerende video. Jeg glæder mig til at samarbejde i 2019" (Tove Ditlevsen Skole)Jeg glæder mig til at høre fra Jer!
Atle Winther | atle@atlewinther.dk | +45 29 90 34 96Øvrigt


Jeg skrev for nylig et indlæg om Undervisningsministeriets nye (og ret teknologibegejstrede) kampagne i Folkeskolen.dk, og hvordan jeg selv ser brugen af teknologi i undervisningen.
Sidst men absolut ikke mindst har jeg skrevet denne til dig som er underviser, og overvejer hvordan du skal implementere computational thinking og programmering ind i din undervisning, som du finder her(folkeskolen.dk).

Menu

Klik for at se min footer

(C) Atle Winther : 2019

https://atlewinther.dk

+45 29 90 34 96

atle@atlewinther.dk